Köpvillkor

Det är viktigt att du läser igenom nedanstående villkor innan du köper en kurs.

Genom att genomföra köpet godkänner du samtidigt YamaYogas köpvillkor och integritetspolicy.

Detta innebär att du blir juridiskt bunden till dem, oavsett om du har läst dem eller inte.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte köpa kursen.

Anmälan till kurs

Du måste kunna yoga sittande + liggande på matta (inte ha behov av att sitta på stol).

Du måste vara minst 18 år för att kunna handla i YamaYogas webb-butik.

Anmälan till kurs sker genom att du bekräftar ditt köp i webb-butikens kassa.

Din bokning är bindande.

En bekräftelse på ditt köp skickas till den e-post-adress som du använde i samband med med din kursanmälan.

Din anmälan gäller för den tidsperiod som kursen pågår. Ditt deltagande i kursen kan inte ”frysas” eller flyttas fram till någon framtida kurs.

Det finns tyvärr inte möjlighet att ta igen missade kurstillfällen på en annan kurs (inte heller under den period som din egen kurs pågår).

Priser & betalning

Alla priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. YamaYoga reserverar sig för felskrivningar.

YamaYoga reserverar sig också för framtida prisjusteringar. Priset garanteras i samband med att betalningen har mottagits.

Du kan oftast välja mellan följande sätt att betala:

  • Betala direkt (Swish, bankkort).
  • Faktura (Klarna, 30 dagar utan extra kostnad).
  • Delbetalning (Klarna, avgift tillkommer).

Om du har möjlighet till friskvårdsbidrag genom att lämna ett kvitto till din arbetsgivare, kan du använda kvittot som kommer via mejl direkt efter ditt köp (eller i vissa fall genom att logga in hos Klarna).

Om du får friskvårdsbidrag via Epassi och vill betala hela eller en del av din kursavgift via dem, måste du kontakta YamaYoga innan du genomför dina köp hos YamaYoga + Epassi. Du får då speciella instruktioner som gör det möjligt att betala via Epassi.

Ångerrätt

Din ångerrätt regleras av Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Olika regler gäller för längre kurser (kapitel 2, § 10) och för kortare helgkurser, workshops + specialklasser (kapitel 2, § 11, punkt 12).

Olika regler gäller också beroende på hur lång tid det är kvar till kursstarten på en längre kurs.

Detta innebär i klartext följande:

Om det är mer än 14 dagar kvar till kursstart har du rätt att ångra ditt köp av en kvällskurs genom att göra en skriftlig avbokning inom 14 dagar efter det att du har fått din kursanmälan bekräftad via e-post.

Om du ångrar ett köp av en kvällskurs där ångerrätten fortfarande gäller, återbetalas kursavgiften till dig minus en administrativ avgift på cirka 5 % av beloppet som ska återbetalas.

Du har ingen ångerrätt om du anmäler dig till en kvällskurs mindre än 14 dagar före kursstart.

Du har heller ingen ångerrätt vid anmälan till kortare helgkurser, workshops + specialklasser.

Avbokning

Om du vill avboka kursen som du är anmäld till, meddelar du enklast detta via YamaYogas kontaktformulär.

Läs först om vad som gäller för ångerrätten i texten här bredvid.

Du har också möjlighet att avboka genom att använda en standardblankett som du kan ladda ner från Konsumentverkets webbplats.

När du har fyllt i blanketten, skickar du den till YamaYoga. Adressen finns längst ner på denna sida.

För att avbokningen ska gälla, måste blanketten ha nått YamaYoga inom den tid som uppges i texten om ångerrätt här bredvid.

Att enbart avstå från att komma till kursen räknas inte som en avbokning.

Avbrutna kurser återbetalas inte. Du kan däremot överlåta din plats till en annan vuxen person.

Innan du gör det, behöver du först meddela YamaYoga om detta. Du löser själv den ekonomiska överenskommelsen med personen som tar över din plats.

Hoppa in mitt i terminen?

Om det finns platser kvar på kursen går det bra att hoppa in mitt i terminen.

Du betalar då endast för de kurstillfällen som är kvar.

Ansvars­begränsningar

Din yogalärare är inte läkare, och kan varken ställa diagnos eller ge medicinsk rådgivning. Kontakta alltid sjukvården om du undrar över något som rör din hälsa.

Du har eget ansvar att lyssna till din kropp, och anpassa det du gör efter eventuella personliga begränsningar.

Du har också eget ansvar för ytterkläder, skor och annat som du tar med till yogastudion.

Inställda klasser

Om ett kurstillfälle skulle behöva ställas in på begäran av YamaYoga (på grund av sjukdom eller annan oförutsedd händelse) kan detta flyttas fram eller erbjudas i förinspelad digital form.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, eldsvåda, allvarlig smittspridning, myndighetsbeslut samt därmed jämförbara händelser utanför YamaYogas kontroll som inte skäligen hade kunnat förutses (och som påverkar YamaYogas möjlighet att uppfylla ingångna avtal), befrias YamaYoga från förpliktelsen att fullgöra dessa avtal.

Ändring av köpvillkor

YamaYoga förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa köpvillkor.

Eventuella ändringar publiceras på denna sida.

De anses vara accepterade av kunden om köp sker efter det att ändringen har skett.

Om tvist uppstår

En eventuell tvist löses i första hand i samförstånd genom ömsesidig överenskommelse mellan kunden och YamaYoga.

Om detta inte kan ske, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Om vi inte kan enas, ska tvisten avgöras i svensk domstol.

Företags­information

Varumärket YamaYoga med tillhörande webbplats och tjänster ägs och drivs av Catarina Lundblad.

Detta är en svensk enskild firma med registrerad adress Ostindiegatan 4 A, 414 53 Göteborg.

Kontakt

E-post: catarina@yamayoga.se

YamaYogas webbplats: Kontaktformulär